Η αλήθεια είναι πως και τώρα προσπάθειες προσφοράς γίνονται, κυρίως από συλλόγους και φορείς… Οι προσπάθειες αυτές όμως δεν έχουν τη μαζικότητα που θα έπρεπε. Και πώς να την έχουν όταν ο Δήμος είναι εκτεθειμένος απέναντι τους, όταν δεν είναι συνεπής και πολλές φορές αδιάφορος.

Έχοντας παρουσιάσει όλα αυτά και πολλά παραπάνω, θα έχουμε το πρόσωπο να βγούμε στην κοινωνία, στους συντοπίτες μας και να ζητήσουμε βοήθεια. Να επανεκκινήσουμε την αγάπη των Δημοτών για τον τόπο τους… Μπορούμε και πρέπει να είμαστε συνεπείς. Να βρεθούμε και πάλι δίπλα τους ουσιαστικά με όσα αναφέραμε παραπάνω αλλά και με νέες δράσεις όπως:

  1. Επιβράβευση καλών πρακτικών (πχ. βραβεία πιο καθαρής γειτονιάς).
  2. Θεσµοθέτηση ρόλων όπως «υπεύθυνος καθαριότητας γειτονιάς» µε ανταποδοτικά κίνητρα (π.χ. µείωση των τελών καθαριότητας στη γειτονιά µε την καλύτερη επίδοση)
  3. Λειτουργία ψηφιακών συλλογών «κακών πρακτικών» µε σύστηµα κανόνων δεοντολογίας (moderation) στα κοινωνικά µέσα, όπου πολίτες θα ανεβάζουν στη λογική καταγγελιών φωτογραφίες και βίντεο.
  4. Δηµιουργία δανειστικών βιβλιοθηκών, συλλογών µουσικής και περιοδικών σε σηµεία της πόλης και των χωριών.
  5. Σύσταση γραφείου εθελοντισµού, µε στόχο την προαγωγή και προώθηση δράσεων εθελοντισµού στο Δήµο και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συµµετοχή τους σε δράσεις εθελοντισµού, που αφορούν κυρίως σε θέµατα: περιβάλλοντος, εκτάκτων αναγκών, κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, νέας γενιάς, πολιτισµού και αθλητισµού.
  6. Προώθηση της «υιοθεσίας και προστασίας» παιδικών χαρών, σχολείων πάρκων από φορείς, χορηγούς και πολίτες.

 

left_arrowright_arrow

Leave a comment