Πιστεύουμε και θα επενδύσουμε στην καινοτομία. Από τη μία τα ξεχασμένα και παρατημένα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του eTrikala και από την άλλη… νέοι άνθρωποι με γνώση και πίστη στην πληροφορική ως εφόδιο για μια καλύτερη ζωή…  Προτείνουμε

 1. Αξιοποίηση των υποδοµών της ψηφιακής πόλης, µε τρόπο που ακολουθείται σε άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές -και όχι µόνο- περιπτώσεις για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (εταιρικά σχήµατα, διάθεση υποδοµών σε ανέργους για τη δηµιουργία καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, τοπικές επιχειρήσεις, προσέλκυση επενδύσεων, ανταποδοτικά τέλη κλπ.).
 2. Λειτουργία ψηφιακών χαρτών πάνω στους οποίους θα απεικονίζονται βλάβες και ­προβλήµατα µε σκοπό την οµαδοποίησή τους και την όσο το δυνατό πιο άµεση επίλυσή τους
 3. Ένωση του συνόλου των δηµοτικών ιστοσελίδων σε µια, η οποία θα αποτελεί σηµείο­ µιας στάσης για την προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του δηµότη.
 4. Ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρµογών εικόνας, ήχου και κινηµατογράφου πάνω από το δίκτυο οπτικών ινών.
 5. Αξιοποίηση του δικτύου ευφυών µεταφορών από τους φορείς µαζικής µεταφοράς στο πλαίσιο των νέων αστικών δακτυλίων. Ρύθµιση των σηµατοδοτών της πόλης. Έξυπνα φανάρια, Ηλεκτρονική εποπτεία των κεντρικών σηµείων, των σηµείων φόρτου της πόλης και της τήρησης των ωραρίων τροφοδοσίας.
 6. Διαβάσεις πεζών. Παρακολούθηση κεντρικών οδών και αξόνων µε ηλεκτρονικό τρόπο για την άµεση αποκατάσταση της προσβασιµότητας.
 7. Ανάπτυξη πολυεπίπεδης βάσης δεδοµένων γεωγραφικής πληροφορίας για την αποτύπωση της περιουσίας και των δικτύων του Δήµου.
 8. Άνοιγµα του Δήµου στα προγράµµατα ανοιχτού κώδικα (ανοιχτό λογισµικό) µε προφανή οφέλη στην εξοικονόµηση πόρων από δικαιώµατα χρήσης κλπ.
 9. Ηλεκτρονικοί Οδηγοί για τον πολίτη και τον επισκέπτη σύµφωνα µε τη θέση του στην πόλη.
 10. Εγκατάσταση γρήγορων κωδικών πληροφόρησης (QR marks) στα αξιοθέατα και τις λαϊκές αγορές, σε συνεργασία µε τους φορείς της πόλης.
 11. Δηµιουργία ηλεκτρονικών ανοικτών καταλόγων φωτογραφίας και βίντεο στα κοινωνικά µέσα (π.χ. Instagram, Flickr, PressVideo, Youtube), µε θεµατικούς διαγωνισµούς για πολίτες και επισκέπτες.
 12. Δηµιουργία ψηφιακών συλλογών οµιλιών και εκδηλώσεων της πόλης, στα ανωτέρω κοινωνικά µέσα.
 13. Λειτουργία φωτογραφικών συλλογών «κακών πρακτικών» στην πόλη, όπου οι πολίτες υπό µορφή καταγγελιών θα ανεβάζουν τη φωτογραφία ή το βίντεό τους στα ανωτέρω κοινωνικά µέσα, όπου θα υποστηρίζεται από σύστηµα κανόνων δεοντολογίας (πχ. moderation).
 14. Λειτουργία θεµατικών εργαστηρίων πληροφορικής στην πόλη, σε συνεργασία µε τις τοπικές επιχειρήσεις, τους εκπαιδευτικούς του κλάδου, το ΑΕΙ και το ΤΕΙ.
 15. Συνεχής έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας του νερού του Δήµου. Καθηµερινή ενηµέρωση των πολιτών µέσω της ιστοσελίδας του Δήµου.
 16. Εκπόνηση µελέτης για την ηλεκτροµαγνητική θωράκιση του Δήµου από τις ακτινοβολίες.
 17. Εγκατάσταση σταθµών µέτρησης της ηχορρύπανσης σε σηµεία της πόλης οι οποίοι θα αξιοποιούν τις δικτυακές υποδοµές του Δήµου για µετάδοση της πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο στις αρµόδιες υπηρεσίες για την αντιµετώπισή της.
 18. Ανάπτυξη εφαρµογών σε smartphones για την πόλη, τα αξιοθέατα, τα προβλήµατα και την καταγραφή τους. Έμφαση στο mobility.
 19. Δημιουργία στον Δήμο ξεχωριστού γραφείου διαχείρισης  έργων  (Project Management Office) με αρμοδιότητα στην εξεύρεση – κατάλληλη προώθηση και αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών (προγράμματα  συγχρηματοδοτούμενα  από  την EE, προγράμματα  της EE, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.).

 

 

left_arrowright_arrow

Leave a comment