Επανεκκίνηση πατάμε και στον τομέας της παιδείας!  Πάμε να δώσουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των σχολείων με :

 1. Έμφαση στην παιδεία, την ανάπτυξη της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης και της συµµετοχής σε δράσεις περιβάλλοντος, πολιτισµού, αθλητισµού
 2. Έλεγχος και κατά προτεραιότητα προγραµµατισµός επισκευής ή ανακατασκευής όλων των χώρων υγιεινής των σχολείων.
 3. Ενίσχυση λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τους µαθητές µε οικονοµικά προβλήµατα και ανάπτυξη πλατφόρμας για την λειτουργία κοινωνικού e-φροντιστηρίου για μαθητές με κινητικά προβλήματα.
 4. Σχολικές αυλές: ανάπλαση και επανασχεδιασµός.
 5. Δηµιουργία εξειδικευµένου τµήµατος τεχνικής υποστήριξης σχολικής µονάδας για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων.
 6. Αναµόρφωση κανονισµού λειτουργίας σχολικών κυλικείων, µε στόχο τη δηµιουργία υγιεινής µεσογειακής διατροφικής, συνείδησης των µαθητών για την καταπολέµηση της παιδικής παχυσαρκίας και άλλων ασθενειών που συνδέονται µε τη διατροφή τους.
 7. Προγράµµατα ανακύκλωσης σε κάθε σχολείο.
 8. Καθιέρωση εποχικών σχολικών φεστιβάλ μουσικής, χορού, θεάτρου, ομαδικών αθλημάτων, κ.ά, με συμμετοχή σχολικών μονάδων του Δήμου, Α’ θμιας και Β’ θμιας βαθμίδας, σε συνεργασία με τα γραφεία σχολικών δραστηριοτήτων των αντιστοίχων Διευθύνσεων.
 9. Προγράµµατα άθλησης για τους µαθητές και διαχείρισης των σχολικών αθλητικών χώρων. Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισµού σε κάθε σχολείο.
 10. Λειτουργία Υπηρεσίας (Δοµής του Δήµου) για την Ψυχολογική και Κοινωνική στήριξη παιδιών και γονέων.
 11. Οργάνωση πρώτων βοηθειών σε κάθε σχολική µονάδα. Προληπτική ιατρική & οδοντιατρική µέριµνα σε συνεργασία µε νοσοκοµείο, δηµοτικό ιατρείο, ΕΚΑΒ, ΕΠΑΣ Β. Νοσηλευτών, Ιατρικού & Οδοντιατρικού Συλλόγου
 12. Ουσιαστική λειτουργία της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 13. Ανάπτυξη και διαµόρφωση πλαισίου συζήτησης για τη διαδικασία συγχωνεύσεων, καταργήσεων, υποβιβασµού και προαγωγής σχολικών µονάδων. ΟΧΙ άλλα κλειστά σχολεία.
 14. Συνάντηση σε προκαθορισµένα τακτά διαστήµατα µε τους συλλόγους & ενώσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων, των µαθητών του Δήμου και τα 15µελή τους.
 15. Κατάρτισης κοινής δηµοτικής ατζέντας προβληµάτων λειτουργίας των σχολικών μονάδων και συστράτευση των τοπικών φορέων για την επίλυσή τους (θέρµανση, συντήρηση κτιρίων, αναβάθμιση, κ.λ.π.).
 16. Καθιέρωση θεσµού «αειφόρων σχολείων» (eco-schools) πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε εθελοντική βάση, για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους µαθητές.
 17. Δημιουργία «διαφανούς περιπτέρου» (π.χ. σε πλέξιγκλας) στοχευµένων συζητήσεων  στρογγυλής  τραπέζης,  στο  κέντρο  της  Ασκληπιού  και  χρήση ηχείων και συστήματος αναμετάδοσης. Τα θέµατα θα βασίζονται σε βιβλία, σε επισκέπτες ακαδημαϊκούς και ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών και θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των σχολείων στις συζητήσεις. Στόχος του περιπτέρου είναι η βιωματική μάθηση στον τρόπο διεξαγωγής πολιτισμένων διαλόγων και καλλιέργειας του πολιτιστικού υποβάθρου του Δήμου: Μια έξυπνη πόλη πρέπει να βασίζεται πρώτα σε καλλιεργημένους δημότες.
 18. Λειτουργία σχολείου αγωγής του Δηµότη (εντός του πρώην πολιτιστικού οργανισµού), για δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια: κάθε σχολείο θα προσέρχεται περιοδικά, και σε συνεργασία µε καθηγητές, αιρετούς και υπαλλήλους του Δήµου θα διδάσκεται στους µαθητές και θα αναπτύσσονται projects σχετικά µε την αστική ευθύνη και τη συμμετοχικότητα (σύνθεση µαθητικής αγοράς στα πρότυπα της Αθηναϊκής Αγοράς).
 19. Προσέγγιση των απανταχού Τρικαλινών (σ.σ. δηµιουργία πάρκου τρικαλινών αποδήµων) που διαπρέπουν σε διάφορους τοµείς, καθώς και των ακαδηµαϊκών δασκάλων, µε στόχο τη συνεργασία και την προσφορά τους στο Δήµο Τρικκαίων.
 20. Συνεργασία µε ΤΕΦΑΑ και ΤΕΙ σε εκπαιδευτικά προγράµµατα.
 21. Δηµιουργία πολυµετοχικού σχήµατος σε συνεργασία Δήµου & Συλλόγου γονέων µε ετήσιο προϋπολογισµό.
 22. Συντονισµός – βελτίωση και πλήρης αξιοποίηση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής σε σταθερή και συχνότερη βάση.
 23.  Άµεση εξέταση της δυνατότητας παραχώρησης για χρήση στη ΣΕΦΑΑ δηµοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης, για την διεξαγωγή κύκλων µαθηµάτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών.
 24. Δηµιουργία Μικρού Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε τους φορείς εκπαίδευσης της πόλης (ΣΕΦΑΑ, ΤΕΙ, σχολεία, ΚΕΚ, φροντιστήρια), µε δράσεις άτυπης και µη τυπικής µάθησης, όπως σεµινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις κ.α. για όλους τους κατοίκους του Δήµου µας.
 25. Ενθάρρυνση της µετατροπής του Δήµου σε «Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης» σε θέµατα πρωτογενούς τοµέα, τουρισµού, νέων τεχνολογιών κ.λπ. σε συνεργασία µε τα ΚΕΚ, τα κέντρα δια βίου µάθησης, τα  ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιοχής. Έκδοση σχετικού πιστοποιητικού κατάρτισης.
 26. Αναζήτηση συνεργασιών µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
 27. Συστηµατοποίηση του θεσµού της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας.
 28. Δημιουργία δημοτικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ. e-learning.trikalacity.gr) για την αξιοποίηση του μοντέλου της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα είναι βασισμένη σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και θα προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω μιας σειράς διαδραστικών μαθημάτων, να βελτιώνει ο χρήστης από τον χώρο του οποιαδήποτε στιγμή θελήσει και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τις δεξιότητες π.χ. στη χρήση Η/Υ, γλώσσας των κωφών,  κ.λπ.
 29. Αρωγή σε καθημερινά και μη προβλήματα των εκπαιδευτικών (φύλαξη παιδιών τους, επιμόρφωση, κ.λ.π.).
 30. Δημιουργία παρατηρητηρίου κοινωνικών προβλημάτων και κυρίως προβλημάτων ανεργίας, εκπαίδευσης, σχολικής αποτυχίας και διαρροής, κοινωνικού αποκλεισμού, ισότητας για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.
 31. Διεκδίκηση με ΚΕΔΕ ώστε οι λογαριασμοί δικτύων κοινής ωφέλειας των σχολικών μονάδων να μην χρεώνονται με ΦΠΑ.
 32. Βιβλίο μητρώου συντήρησης, επισκευών, υλικού για κάθε σχολείο.
 33. σχολικοί φύλακες – συντηρητές – κηπουροί, γραμματείς και βοηθητικό προσωπικό για  τα σχολεία
 34. Αποξήλωση των υπαρχόντων αλεξικέραυνων παλαιάς τεχνολογίας και αντικατάστασή τους με νέα μη ραδιενεργά, τοποθέτηση νέων αλεξικέραυνων.
 35. Έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας των χώρων επεμβάσεων των δράσεων κατεδάφιση, αντικατάσταση, αλεξικέραυνα, μετά από μετρήσεις από εξειδικευμένα εργαστήρια πιστοποιημένα κατά την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Εφόσον υπάρχει το πιστοποιητικό καθαρότητας, ο χώρος δίνεται για λειτουργία
 36. Προσεισμικός έλεγχος σε σχολικά κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1959.
 37. Δημιουργία παρατηρητηρίου κοινωνικών προβλημάτων και κυρίως προβλημάτων ανεργίας, εκπαίδευσης, σχολικής αποτυχίας και διαρροής, κοινωνικού αποκλεισμού, ισότητας για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.
 38. Διεκδίκηση με ΚΕΔΕ ώστε οι λογαριασμοί δικτύων κοινής ωφέλειας των σχολικών μονάδων να μην χρεώνονται με ΦΠΑ.

 

left_arrowright_arrow

Leave a comment