1. Δηµιουργία ενός κεντρικού µουσείου στα Τρίκαλα, από τα πολλά µικρά κλειστά µουσεία των Τρικάλων, σε ένα κεντρικό, µε κυλιόµενα εκθέµατα. Εκπόνηση σχεδίου δράσης για επαφή των μουσείων με τα σχολεία του Δήμου και την παράλληλη και ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Το μουσείο θα πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όχι ένα κλειστό κτήριο, όπως στα Τρίκαλα
 2. Αξιοποίηση του χώρου των παλιών Φυλακών και του περιβάλλοντος χώρου στηριζόµενοι στις µέχρι σήµερα µελέτες. Εξέταση της δυνατότητας προσωρινής λειτουργίας κατάλληλης αίθουσας για την έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Νομού.
 3. Προώθηση του σχεδίου για τη λειτουργία του «Μουσικού χωριού» στο χώρο της ΚΟΜΔΕ.
 4. Προώθηση της ίδρυσης & λειτουργίας αγροτικού μουσείου στη Δημοτική Ενότητα Μεγ. Καλυβίων. Σύνδεση των εκθεμάτων με την πολιτική ιστορία του αγροτικού κινήματος στην περιοχή.
 5. Εκσυγχρονισµός εµποροπανήγυρης. Παράλληλο πολιτιστικό πανηγύρι µε σειρά εκδηλώσεων στον ίδιο χώρο.
 6. Γιορτή γεύσεων. Ανάδειξη τοπικών γεύσεων. Γιορτές λουκάνικου, τυροκοµικών, πίτας στα Μανάβικα, Μύλο Ματσόπουλου και στα χωριά µε σχετική παράδοση.
 7. Στήριξη και συντονισµός των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και των εκδηλώσεων-γιορτών. Συντονισµός δράσεων υπό το Δήµο µέσω κοινού site. Γραµµή ενηµέρωσης για τις εκδηλώσεις της ηµέρας. Δηµιουργία πενταψήφιου αριθµού µε χρήσιµες πληροφορίες για την πόλη και ανάρτηση των εκδηλώσεων στην ιντερνετική αντζέντα του Δήµου.
 8. Ανάδειξη του γέλιου ως βασικού συστατικού για την ποιότητα ζωής των δημοτών. Εκδηλώσεις γύρω από το γέλιο. Αναβίωση του φεστιβάλ κωµωδίας.
 9. Επαναλειτουργία του αθλητικού µουσείου σε νέα πρότυπα. Δηµιουργία sport cafe στον αύλειο χώρο, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.
 10. Καθιέρωση µιας βασικής πολιτιστικής εκδήλωσης ανά χωριό ή ανά Δημοτική Ενότητα του Δήµου.
 11. Εκπόνηση σχεδίου για την αναζήτηση χορηγιών. Πρωτοβουλία που αναλαµβάνεται από τον Δήµο, µε στόχο την ενθάρρυνση ευγενών ιδιωτικών χορηγιών. Στόχος µας είναι η καθιέρωση των χορηγιών αυτών σε θεσµό στήριξης πνευµατικών και πολιτισµικών δηµιουργιών και ενεργειών, που αλλιώς η πραγµατοποίηση τους θα ήταν δύσκολη ή αδύνατη.
 12. Θεσµοθέτηση µουσικών φεστιβάλ, σε ξεχωριστά σηµεία φυσικού κάλλους του Δήµου μας.
 13. Δηµιουργία διαδικτυακού δηµοτικού ραδιοφώνου, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου θα έχουν τα μαθητικά συμβούλια των σχολικών μονάδων του Δήμου, εκ περιτροπής.
 14. Αξιοποίηση του Πελέκειου κτιρίου (πλατεία Δεσποτικού) ως στέκι νεολαίας, με την δηµιουργία δηµοτικού Internet cafe – κέντρου ενηµέρωσης σωστής χρήσης του διαδικτύου. Προώθηση της δυνατότητας αυτοδιαχείρισης της δομής αυτής από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
 15. Μετατόπιση και ανάπτυξη του skate park σε άλλο χώρο. Καθιέρωση διαγωνισµών  skate σε τακτική βάση.
 16. Στήριξη της Φιλαρµονικής µπάντας του Δήµου και λειτουργία της σε νέα βιώσιµη βάση.
 17. Άµεση καταγραφή και προγραµµατισµός επισκευής των περιφερειακών γηπέδων. Πλήρης αξιοποίηση – εκμετάλλευση των υπαρχόντων, ακόμη και δημιουργία νέων γηπέδων σε ελεύθερους χώρους.. Το ενδιαφέρον των νέων είναι τεράστιο, το δε κόστος µικρό.
 18. Συντήρηση βασικών υποδοµών του Κολυµβητηρίου. Μείωση του κόστους λειτουργίας του µε τη χρήση τεχνολογιών ηλιοθερµίας.
 19. Δράσεις µαζικού αθλητισµού σε ανοιχτούς χώρους στα Τρίκαλα, τους συνοικισµούς και τα χωριά σε συνεργασία µε τη ΣΕΦΑΑ και το Ι.Ε.ΤΕ.Θ (Ινστιτούτο Ερευνάς-Τεχνολογίας Θεσσαλίας)
 20. Καθιέρωση εταιρικών, συλλογικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
 21. Δηµιουργία ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης & συντήρησης των αθλητικών υποδοµών του Δήµου.
 22. Ουσιαστική στήριξη των αθλητικών σωµατείων που παράγουν αποδεδειγμένα έργο, κρατώντας νέα παιδιά µέσα στα γήπεδα, στα αθλητικά γήπεδα, στα γήπεδα της ζωής.
 23. Πλήρης εκμετάλλευση & αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το νέο  πρόγραμμα ERASMUS+  για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020, καθόσον για πρώτη φορά το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει στήριξη της ΕΕ στον αθλητισμό, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

 

left_arrow

Leave a comment