Στο υπεραστικό ΚΤΕΛ ο Δημ.Παπαστεργίου.

Στο υπεραστικό ΚΤΕΛ ο Δημ.Παπαστεργίου.Η λειτουργία του απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της οικονομικής ζωής του Δήμου μας.

Το κυκλοφοριακό, στο παρελθόν ταλαιπώρησε –και συνεχίζει και σήμερα  να ταλαιπωρεί– τους επαγγελματίες, όπως, για παράδειγμα, τους μετόχους του Υπεραστικού ΚΤΕΛ. Το κοινωνικό του έργο όμως, άμεσα σχετιζόμενο με τη βιωσιμότητά του, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ενεργής οικονομικής ζωής στον Δήμο μας.
Στα πλαίσια των καθημερινών του επαφών, ο υποψήφιος  Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου συνοδευόμενος από μέλη του συνδυασμού του συναντήθηκε με το ΔΣ του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων, όπου είχαν μια πρώτη, πολύ εποικοδομητική και άκρως διαφωτιστική διαλογική συζήτηση, για την ουσία των ζητημάτων που απασχολούν τους μετόχους. Τα θέματα στα οποία περιστράφηκε η συζήτηση αφορούσαν κυρίως  :

–     Στην αναθεώρηση και τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων εντός πόλης, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στεγάστρων, αλλά και την πιθανή χρήση τεχνολογικών δεδομένων, όπου αυτό είναι εφικτό

–     Στην εξεύρεση λύσης για τις στάσεις εντός πόλης και στα χωριά του Δήμου μας, όπου ανακύπτουν προβλήματα που δεν εξυπηρετούν, ούτε το ΚΤΕΛ, αλλά ούτε και τους πολίτες

–     Στη συνδρομή του Δήμου στα ζητήματα που ανακύπτουν από τον ανταγωνισμό, με πνεύμα κατανόησης και στήριξης, στο πλαίσιο των υπαρχόντων νόμων

–     Στη συμμετοχή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στην υλοποίηση του ειδικού σχεδίου για τον τουρισμό στον Δήμο μας και στην πόλη των Τρικάλων. Ειδικά για τον τουρισμό, εξηγήθηκε και αναλύθηκε απόSAM_0959_2 τον επικεφαλής του συνδυασμού κ. Δημήτρη Παπαστεργίου το σχέδιο που ήδη υφίσταται στο πρόγραμμά του.

Ο συνδυασμός «Επανεκκίνηση Τώρα» θεωρεί και υποστηρίζει, ότι οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, συντελούν στην ύπαρξη ενός ζωντανού οργανισμού, που διαχέεται και ωφελεί αμφίδρομα, τον Δήμο και τους ίδιους. Στη βάση αυτή, και με δεδομένες τις συμπτώσεις απόψεων για ζητήματα που χρήζουν επίλυσης, η επανεκκίνηση αφορά στην αλλαγή των δεδομένων, με έναρξη ουσιαστικής συνεργασίας, προς όφελος όλων των πλευρών.