Συνάντηση Δημ.Παπαστεργίου με τον Σύλλογο Δασκάλων & Νηπιαγωγών.

Συνάντηση Δημ.Παπαστεργίου με τον Σύλλογο Δασκάλων & Νηπιαγωγών. Με συνεργασία η επανεκκίνηση και στα θέματα παιδείας του Δήμου μας.

Η ιδιαίτερη έμφαση και η προτεραιότητα που δίνει ο συνδυασμός «Επανεκκίνηση Τώρα» στα ζητήματα της Παιδείας και της εκπαίδευσης, ειδικότερα στον Δήμο μας, επιβεβαιώθηκε και με τη συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Τρικάλων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ.

Η συνάντηση στόχευε στην ενημέρωσή του Συνδυασμού για τα ουσιαστικά προβλήματα της καθημερινότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως αυτά βιώνονται από τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Άλλωστε η αλληλεπίδραση των απόψεων, στη βάση της υπάρχουσας κατάστασης, μόνο μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς μπορεί να ωφελήσει. Για αυτόν τον λόγο, οι θέσεις και τα αιτήματα του Συλλόγου, ήταν πολυποίκιλα και πολυεπίπεδα.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις βασικές θέσεις του συνδυασμού ως προς τα εκπαιδευτικά θέματα. Κύριος γνώμονας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, είναι η ενθάρρυνση και συνδρομή του Δήμου σε μία .συμμετοχική διαδικασία που θα αναδείξει τις δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών του Δήμου μας, τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα, όσο και στη σχέση του με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Ηδη, πάντως, μια ακόμη βασική μας δέσμευση, είναι – πέραν του θεσμικού ρόλου των σχολικών επιτροπών – η ανά προκαθορισμένα – τακτά διαστήματα, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (συλλόγους γονέων – κηδεμόνων, μαθητικά συμβούλια και μαθητές, συλλόγους εκπαιδευτικών). Στις συναντήσεις αυτές χαράσσεται κοινή ατζέντα επίλυσης των προβλημάτων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπως η θέρμανση, η συντήρηση, η καθαριότητα, και προωθείται η επίλυσή τους. Σε ότι αφορά στα ζητήματα που άπτονται των λειτουργικών θεμάτων των σχολικών μονάδων, χρειάζεται πλήρης και κατασταλαγμένη άποψη για την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση του Δήμου, προκειμένου να ιεραρχηθεί η επίλυση κάθε προβλήματος. Θεωρούμε, επίσης, ότι, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, άμεσα θα πρέπει να εξεταστούν ειδικότερα οι πολύ συγκεκριμένες και εποικοδομητικές προτάσεις του Συλλόγου, για να προωθηθεί μια πιο ουσιαστική συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η επανεκκίνηση στον Δήμο μας προϋποθέτει τη συνεργασία. Και αυτή με τη σειρά της, την ενεργοποίηση των ζωντανών δυνάμεων της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν λόγο, θέση και άποψη για όσα μπορούμε και – κυρίως – πρέπει να κάνουμε για την εκπαίδευση των παιδιών μας.