ΕΣΠΑ

Τι καταφέραμε...

Ναι, δεν φέραμε ούτε 100.000.000 € από προγράμματα *

* Αλλά μόλις 78,6 εκ. ευρώ

Υποβάλλαμε προτάσεις και έργα στο σύνολο των προσκλήσεων των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, του ΠΕΠ Θεσσαλίας, του Πράσινου Ταμείου, του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κ.α.

 

 • 78,6 εκ. ευρώ σε 67 έργα & δράσεις που σχεδιάσαμε, εντάξαμε, υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να υλοποιούμε
 • 44,8 εκ. ευρώ σε 17 έργα με τα οποία δημιουργούμε μια πόλη «πράσινη» και πιο φιλική στο περιβάλλον
 • 77 νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες της περιοχής
 • 16 παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, διευκόλυνσης της ζωής στην περιφέρεια του Δήμου, προϋπολογισμού 6,1 εκ. ευρώ.
 • 17 έργα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής, προϋπολογισμού 11,9 εκ. ευρώ
 • 9 έργα ενίσχυσης της προσβασιμότητας της πόλης και των χωριών, προϋπολογισμού 4,9 εκ. ευρώ.
 • 8 έργα με προϋπολογισμό 10,9 εκ. ευρώ αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου και ενισχύουν την εξωστρέφειά του,
 • 66 προτάσεις ευρωπαϊκών & ερευνητικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκ. ευρώ.
 • Συνεργαστήκαμε με 986 φορείς (Πόλεις, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Αναπτυξιακούς Φορείς, Διεθνείς ΜΚΟ κ.α.) στην υποβολή προτάσεων
 • 12 Ευρωπαϊκά & Ερευνητικά Έργα υλοποιούνται σε συνεργασία με 146 φορείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
 • 4,5 εκ. ευρώ επενδύθηκαν στην πόλη και την τοπική μας οικονομία μέσω της υλοποίησης των ευρωπαϊκών και ερευνητικών έργων, δημιουργώντας 77 νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες της περιοχής