Οικονομικά

Τι καταφέραμε...

Ναι, δεν ξεχρεώσαμε τον Δήμο! *

* Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε

Πετύχαμε όμως….

  • Να μειώσουμε το χρέος του Δήμου κατά 18 εκ. ευρώ: από 43 εκ. ευρώ σε 25 εκ. ευρώ
  • Να αποκτήσουμε πρόσωπο στην αγορά
  • Να αποπληρώσουμε ταμεία και άλλες οφειλές
  • Να αναχρηματοδοτήσουμε δάνεια του Δήμου με καλύτερους όρους
  • Να καταθέσουμε το 2018 το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου την τελευταία 10ετία.
  • Να εντάξουμε σε ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημο, ΕΠΑνΕΚ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, έργα προϋπολογισμού πάνω από 78 εκ. ευρώ!
  • Να κρατήσουμε τον Δήμο όρθιο παρά τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 65% την τελευταία 10ετία (περίπου 6 εκ. ευρώ τον χρόνο)

Να είμαστε παραγωγικοί, παρότι κάθε χρόνο πληρώνουμε σε παλιά δάνεια 2,7 εκ. ευρώ, ενώ για έργα απομένει μόλις 1,5 εκ. ευρώ