Μήνας: Ιούλιος 2014

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 15/7/2014 ώρα 20:00′

Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ. στις 15.07.2014_

Έκατη συνεδριαση πραγματοποιεί την Τρίτη 15/7/2014 και ώρα 20:00′ το Δηματικό Συμβούλιο με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ‘οπως παρακάτω :

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας

1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην υπ΄ αρίθμ.1551/2-7-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»για Φορείς/Δομές & Ωφελούμενες Μητέρες της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. της περιόδου 2014-2015 και υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης προσφοράς  στην προαναφερθείσα δράση, την έγκριση της έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και τον ορισμό υπαλλήλου για την επικοινωνία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.

2. Έγκριση ένταξης και αποχώρησης εξυπηρετουμένων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Τρικκαίων

3. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων

4. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και εντάξεων εξυπηρετούμενων βρεφών / παιδιών στους Βρεφικούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων για το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Ιούνιος 2014 κατά το σχολικό έτος 2013-2014

5. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και εντάξεων ωφελούμενων του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Διενέργεια επαναπροκήρυξης-πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση πρόσθετων ωφελούμενων του Κέντρου.

6. Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήματος για οριστική διαγραφή οφειλής, όπως αυτό αναφέρεται στο αίτημα με αρ.πρωτ. : 23379/24-4-2014 ενδιαφερόμενου γονέα του Βρεφικού Σταθμού Ηλιαχτίδα

Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης

7. Έξέταση ένστασης Θεοδώρας Βαρδακάτου του Ιωάννη

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

8. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

9. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων μηχανογράφησης προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης  140.634,76  €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11. Λήψη απόφασης για  διαγραφή ποσού 1.916.52 € από τον κ. Καψιώχα

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος πολιτισμού και αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

13. Λήψη απόφασης για προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού  της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε σωματεία για έδρα και για προπονήσεις κατά την αγωνιστική περίοδο 2014- 2015.

16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση- συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 238/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων περί έγκρισης προγραμματισμού εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων».

Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας

17. Λήψη απόφασης περί περιορισμών βοσκής στο δημοτικό- διακατεχόμενο δάσος Αγρελιάς-Κουμαριάς.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας

18. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:»Ανάπλαση εισόδων πόλης Τρικάλων (Οδός Καλαμπάκας & Οδός Καρδίιτσης) Υποέργο 1:Οδός Καλαμπάκας»

19. Λήψη απόφασης για έγκριση ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου:«Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής»

20. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι.

21. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση ανάπλαση κεντρικής πλατείας και παιδικής χαράς Τ.Κ. Παλαιοπύργου»

22. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.για το έργο «Υπογείωση τμημάτων επιφανειακού αρδευτικού δικτύου Δ.Παραληθαίων»

23. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου « Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μ. Κεφαλόβρυσο» του πρώην Δ. Φαλώρειας

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής», προϋπολογισμού μελέτης 9.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

25. Τροποποίηση της αριθμ. 248/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, με θέμα: «Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.-Τροποποίησης της αριθμ. 101/2007 Α.Δ.Σ. για μετατόπιση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.»

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :»Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη στην τοπική κοινότητα Αγρελιάς της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου»

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

27. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης εκπόνησης των απαραίτητων μελετών του Θεματικού Πάρκου «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015» και την αδειοδότηση των εργασιών, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με την e-Trikala A.E.

Δ/νσης Εμπορίου

28. Λήψη απόφασης για έγκριση  χορήγησης Νέων Παραγωγικών Αδειών

 

Ανακοινώθηκαν οι θέσεις ευθύνης για την νέα Δημοτική περίοδο 2014-2019 από τον κ. Παπαστεργίου

Τους στενούς του συνεργάτες με τους οποίους θα διοικήσει το δήμο Τρικκαίων, μέσα σε πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα σε συνέντευξη Τύπου ο νέος δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως τόνισε «πρόκειται για την αρχή μιας νέας περιπέτειας, ενός ταξιδιού με ευθύνες που τώρα ξεκινούν».

Στάθηκε στο στοιχείο της συλλογικότητας που πρέπει να διαπνέει τη νέα δημοτική αρχή, με τη συμμετοχή και μελών του συνδυασμού,«δεν θα διοικήσει μόνος του ο δήμαρχος ή οι αντιδήμαρχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει ότι θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας που θα πλαισιώσουν την όλη προσπάθεια.

Το μήνυμα των εκλογών επισήμανε ήταν η επανεκκίνηση και με την επιλογή των αντιδημάρχων και των προέδρων των δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών «προσπαθήσαμε να παντρέψουμε την εμπειρία με την νεανικότητα».

Στάθηκε επίσης και σε στελέχη του συνδυασμού που έκαναν …πίσω για να βγουν μπρος νέα παιδιά, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι αντιλαμβάνονται τα μηνύματα της κοινωνίας.

Τέλος επισήμανε ότι «άμεσος στόχος μας είναι να καταφέρουμε να οργανώσουμε και πάλι το δήμο καθώς το υπάρχον οργανόγραμμα λειτουργίας του δήμου δεν καλύπτει τις ανάγκες».

Η ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου θα γίνει στις 26 Αυγούστου, πιθανότατα σε ανοιχτό χώρο (Μύλος Ματσόπουλου), ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων με θέματα που απασχολούν τα χωριά.

Οι αντιδήμαρχοι

Με εξαίρεση τους Χρήστο Αναστασίου και Αλέκο Πολυμερόπουλο που έχουν δοκιμαστεί σε θέσεις ευθύνες στην αυτοδιοίκηση οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι είναι νέα πρόσωπα.

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναλαμβάνει ο οικονομολόγος Μιχάλης Μπάρδας. Γραμματέας του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Στην αντιδημαρχία Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέων τοποθετείται η μηχανολόγος μηχανικός Βασιλένα Μητσιάδη.

Τη θέση του αντιδημάρχου Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων- Καινοτομίας – Τουρισμού – Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Τόμης Κυρίτσης απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και σήμερα ιδιοκτήτης διαφημιστικού γραφείου.

Στην αντιδημαρχία Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος τοποθετείται ο Γιάννης Κωτούλας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ Νομού Τρικάλων.

Την αντιδημαρχία Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει η Χρυσάνθη Γάλλου- Δαλκαφούκη που στο παρελθόν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Στην αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Εμπορίου τοποθετείται ο Χρήστος Αναστασίου, πρώην αντινομάρχης και νομαρχιακός σύμβουλος και στον τομέα καθημερινότητας και καθαριότητας ο Αλέκος Πολυμερόπουλος, που είχε διατελέσει στο παρελθόν στην ίδια θέση.

Συστήνονται επίσης δύο αντιδημαρχίες για την περιφέρεια του δήμου. Την περιφέρεια ανατολικού τομέα (ΔΕ Παραληθαίων- Παληοκάστρου – Εστιαιώτιδας- Μ. Καλυβίων) και ΚΕΠ αναλαμβάνει ο Ηλίας Παπανικολάου, καθηγητής φυσικής αγωγής. Επίσης στον τομέα του θα έχει τα αγροτικά ζητήματα.

Στην Περιφέρεια δυτικού τομέα (ΔΕ Φαλώρειας – Κόζιακα – Καλλιδένδρου) και Ανάπτυξης υπαίθρου τοποθετείται ο Κίμων Αναστασόπουλος, που είχε διατελέσει δήμαρχος στον πρώην Καποδιστριακό δήμο Κόζιακα.

Οι θέσεις θα είναι άμισθες για τους κ.κ. Κωτούλα, Αναστασίου και Πολυμερόπουλο.

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών & Προγρ/σμού, καθώς και τα τμήματα Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του κ. Δημάρχου

Πρόεδροι Οργανισμών

Ως πρόεδροι Οργανισμών και λοιπών φορέων του δήμου τοποθετούνται οι:

(α) e – Τρίκαλα: Χριστόφορος Ρόμπος

(β) ΔΕΥΑΤ: Σωτήρης Σακκάς

(γ) Αστική Ανάπτυξη ΑΕ: Δημήτρης Παζαΐτης

(δ) Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων: Ντίνα Δήμα

(ε) Κέντρο Έρευνας Μουσείου Τσιτσάνη: Έφη Λεβέντη

(στ) Σχολικές Επιτροπές Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης: Ελένη Αυγέρου

Εφ. Ενημέρωση

Με την ομάδα του «Μύλου» η χθεσινή σύσκεψη υπό τον Δημήτρη Παπαστεργίου.

Συνεχής η ενημέρωση για θέματα του Δήμου

Μπορεί, εδώ και μέρες, την τοπική ειδησεογραφία να απασχολεί η αναμενόμενη ανακοίνωση του κ. Δ. Παπαστεργίου για τα ονόματα όσων αναλάβουν θέσεις ευθύνης στην νέα δημοτική περίοδο, όμως παράλληλα ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος εξακολουθεί να πραγματοποιεί, με εξαντλητικούς ρυθμούς και ωράρια, συνεχείς επαφές και συναντήσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου,  για να ενημερωθεί σε θέματα που θα κληθεί να διαχειριστεί μαζί με την ομάδα του από την 1η Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι ευρεία σύσκεψη στις εγκαταστάσεις του e-Τρίκαλα με ειδικότερο θέμα την δράση του «Μύλου των Ξωτικών» για την περίοδο 2014-2015. Στην σύσκεψη, παρόντες ήταν τα μέλη της περσινής οργανωτικής επιτροπής κ.κ. Γρηγόρης Αβανίδης, Βίκυ Βουρνιά, Γιώργος Βάλλας, Οδυσσέα Ράπτης (από πλευράς e- Τρίκαλα), και ο  κ. Αναστάσιος Κατσιάνης από πλευράς Δήμου Τρικκαίων, ενώ τον κ. Παπαστεργίου συνόδευαν στενοί του συνεργάτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συνδράμουν στο φετινό εγχείρημα.

Η συζήτηση, από πλευράς της νέας Δημοτικής αρχής, κινήθηκε σε δημιουργικό κλίμα, επισημαίνοντας στην παρούσα φάση τον συμβουλευτικό της χαρακτήρα, μιας και ακόμη δεν έχουν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά τους. Άλλωστε αναμένεται τόσο η αλλαγή στη σύνθεση του  ΔΣ του e-Τρίκαλα, αλλά και η συγκρότηση της νέας Οργανωτικής Επιτροπής για τηνφετινή δράση.

Ο κ. Παπαστεργίου, κατά την παρέμβασή του, επεσήμανε την αναγκαιότητα να υπάρξουν όσες αλλαγές κρίνεται ότι θα συμβάλλουν στο να αποκτήσει ο «Μύλος» περισσότερο ενδιαφέρον τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους κατοίκους του Νομού. Πρότεινε δηλαδή να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια, για έναν «Μύλο» πιο διαφορετικό από πλευράς χωροθέτησης, πιο πρωτότυπο και με περισσότερες δράσεις, αλλά και πιο ασφαλή λόγω των επικείμενων εργασιών αποκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου. Επίσης, επεσήμανε, ότι η φετινή προσπάθεια θα πρέπει να κατατείνει σε έναν πιο προσοδοφόρο «Μύλο» για τον Δήμο, όπου το θετικό πρόσημο – πέρα από την όποια προστιθέμενη αξία  – να είναι ορατό και στα άμεσα οφέλη.

Ο Μύλος των Ξωτικών θα πρέπει να καταστεί μια δράση σε «κίνηση», όπου κάθε χρονιά θα ανανεώνεται και θα πρωτοτυπεί, για να αποφύγει την φθορά της ακινησίας και της «συνήθειας», διατηρώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών από το εσωτερικό της χώρας αλλά και το εξωτερικό σε πολύ υψηλά επίπεδα.