60 ονόματα για την «Επανεκκίνηση» στην Περιφέρεια.

Οι υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι του Δημ. Παπαστεργίου. 60 ονόματα για την «Επανεκκίνηση» στην Περιφέρεια.

Τα 60 πρώτα ονόματα των υποψήφιων Τοπικών συμβούλων παρουσιάζει σήμερα ο συνδυασμός του Δημήτρη Παπαστεργίου, που θα δώσουν μαζί του τη μάχη για την επανεκκίνηση των χωριών  του Δήμου μας .

Ο μεγάλος βαθμός δυσαρέσκειας των κατοίκων της περιφέρειας από τη ζωή τους και από την δημοτική αρχή, είναι απόλυτα διαπιστωμένος. Και έχουν δίκιο. Η εσωστρέφεια, ο  συγκεντρωτισμός, η απομόνωση και η ανικανότητα, στρέβλωσαν το πνεύμα του «Καλλικράτη» και ώθησαν τα χωριά μας στην εγκατάλειψη. Και όμως, εκεί ζει το 1/3 περίπου των κατοίκων του Δήμου μας.

Ο συνδυασμός του Δημ. Παπαστεργίου προτείνει :

  • Την δημιουργία ξεχωριστής αντιδημαρχίας για τα χωριά και την περιφέρεια, η οποία θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για όλα τα θέματα καθημερινότητας που απασχολούν τους  δημότες των χωριών μας (πράσινο, αγροτική οδοποιία,  ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα).
    • Την επέκταση του συστήματος τηλε-ελέγχου της ποιότητας του νερού σε όλα τα χωριά του Δήµου μας.
    • Την θεσμοθέτηση ανταποδοτικότητας των εσόδων από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Τοπικών Κοινοτήτων, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

«Επανεκκίνηση Τώρα» γιατί Μαζί μπορούμε να πάμε τον Δήμο μπροστά !