Τι κάναμε!

Αναπλάσεις

12,51

εκατομμύρια ευρώ

Επανασχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος με αναπλάσεις των κοινοχρήστων χώρων και περισσότερη ελευθερία πρόσβασης σε κατοίκους και επισκέπτες. Η αναμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος δεν είναι μόνο μια τεχνική διαδικασία, αλλά και μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μια πόλη που είναι πιο φιλική προς τον άνθρωπο, τη φύση και το μέλλον.

Αναπλάσεις

Οι αναπλάσεις των κοινοχρήστων χώρων αποτελούν τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Με την εφαρμογή βιώσιμων σχεδίων αναμόρφωσης, δίνουμε νέα ζωή σε χώρους όπως πλατείες, πάρκα και δρόμους, καθιστώντας τους πιο λειτουργικούς και ευχάριστους για τους πολίτες.

  • Ολοκληρώνεται η ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης
  • Ολοκληρώνεται η ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού
  • Ολοκληρώνεται το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο
  • Ανάπλαση - αναβάθμιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς
  • Αναπλάσεις - βελτιώσεις κοινόχρηστων χώρων στους περιφερειακούς οικισμούς
Αναπλάσεις
Κοινοποιήστε το: