Τι κάναμε!

Κλιματική Ουδετερότητα

Δεν είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά συνεχίσαμε την ανάπτυξη συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σε τομείς έρευνας, τεχνολογίας και τοπικής διακυβέρνησης. Ο Δήμος Τρικκαίων από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στην επικαιρότητα και αξιοποιεί τη συνεργασία ανάμεσα σε χώρες, σε λαούς, σε πολιτισμούς.

Τι κάναμε: Κλιματική Ουδετερότητα

Με την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και επενδυτικών εργαλείων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μία πόλη βιώσιμη για τους πολίτες, με υγιή τοπική οικονομία και εξωστρέφεια.

Τρίκαλα Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη

Ειδικότερα, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, σχεδιάζουμε την υλοποίηση επενδύσεων που θα επιταχύνουν τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προωθώντας ολιστικές λύσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό, επεκτείνοντας τις εφαρμογές έξυπνης πόλης, εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης ενέργειας, υιοθετώντας της αρχές της κυκλικής οικονομίας και εφαρμόζοντας φιλικότερους περιβαλλοντικά τρόπους μετακίνησης και μεταφοράς.

Κλιματική Ουδετερότητα
Κοινοποιήστε το: