Τι κάναμε!

Περιβάλλον

8,56

εκατομμύρια ευρώ

Ολοκληρώνουμε την τριτοβάθμια επεξεργασία στον Βιολογικό καθαρισμό των Τρικάλων, κατασκευάσαμε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Καλονέρι και δημιουργούμε δύο νέους σε Πλάτανο & Ρίζωμα και Μεγάλα Καλύβια. Επεκτείναμε το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων, ενθαρρύνοντας τη χρήση του ποδηλάτου. Προχωρήσαμε στη φύτευση περισσότερων των 2000 νέων δέντρων σε όλη την έκταση του Δήμου.

Περιβάλλον

Δεσμευθήκαμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές, βιώσιμο περιβάλλον για τους κατοίκους των Τρικάλων. Το περιβάλλον αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και η προστασία του αποτελεί προτεραιότητα. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα περιβαλλοντικά έργα που πραγματοποιήθηκαν.


  • Ανάπλαση - ενοποίηση ποδηλατοδρόμου - πεζοδρομίου Βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων (οδός Παλαιολόγου - Κονδύλη) με το κέντρο
  • Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων
  • Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου Ποδηλατοδρόμων
  • Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Καλονερίου
  • Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Σωτήρας και Κηπακίου
  • Επέκταση δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό Ριζαριού
  • Έργα αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων
  • Κατασκευή ποδηλατοδρόμου από το Ληθαίο έως το πάρκο του Αη Γιώργη
  • Έναρξη των εργασιών αισθητικής αναβάθμισης της εισόδου της πόλης από την οδό Καρδίτσης

Με αυτά τα περιβαλλοντικά έργα, αναδεικνύεται η δέσμευσή μας προς ένα υγιές, βιώσιμο και πράσινο μέλλον για όλους τους κατοίκους της πόλης. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη διατήρηση του περιβάλλοντός μας και τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής για τις επόμενες γενιές.

Περιβάλλον
Κοινοποιήστε το: