Τι κάναμε!

Ενέργεια

10,11

εκατομμύρια ευρώ

Σχεδιάζουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία του Δήμου. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά δημοτικά κτήρια και υποδομές (σχολεία, αθλητικούς χώρους, κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές). Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε σύντομα το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,6 MW που εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία της ΔΕΥΑΤ Αναβαθμίζουμε το δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού με εγκατάσταση νέων φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (LED).

Ενέργεια
  • Ενεργεακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Γυμνασίου Τρικάλων
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Λυκείου Τρικάλων
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων
  • Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Βαλτινού
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Τρικάλων
  • Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ΑΠΕ στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο (οδός Κατσιμήδου)

Τα Τρίκαλα είναι από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που απέκτησε έγκαιρα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενεργειακή μετάβαση σε μια ανθρακικά ουδέτερη πόλη έως το τέλος της δεκαετίας.

Η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, οι τεχνολογίες ΑΠΕ και τα Έξυπνα Δίκτυα θα εξασφαλίσουν την νεργειακή ανεξαρτησία του Δήμου, που θα βασίζεται σε τρεις παράγοντες:

1. Χαμηλή Απαίτηση Ενέργειας,
2. Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και
3. Διαχείριση έξυπνων δικτύων.

Δημιουργήσαμε μαζί με νομικά πρόσωπα του Δήμου, την 1η Ενεργειακή Κοινότητα, για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των ΑΠΕ της περιοχής και να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια.

Ενέργεια
Κοινοποιήστε το: