Τι κάναμε!

Υποδομές

58,79

εκατομμύρια ευρώ

Στον δρόμο του εκσυγχρονισμού των υποδομών του δήμου μας, ανοίξαμε νέους ορίζοντες για ένα πιο προηγμένο, βιώσιμο και αποτελεσματικό αύριο. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται στο δίκτυο ύδρευσης, τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, την αγροτική οδοποιία, τις ασφαλτοστρώσεις και άλλες υποδομές, αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επένδυση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων μας.

Υποδομές

Ολοκληρώνουμε έργα που ενισχύουν την οικονομική μας ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και την προοπτική μιας καλύτερης κοινότητας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι μόνο ένα εγχείρημα υλικών υποδομών, αλλά είναι και η αναγνώριση της ανάγκης για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση.


  • Κατασκευάζουμε τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, υποδομή που θα δώσει τεράστιες ανάσες στο περιβάλλον και θα λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων της Δυτικής Θεσσαλίας και του Δήμου για τα επόμενα 50 χρόνια
  • Αλλάζουμε το δίκτυο ύδρευσης. Βγάζουμε τον ΑΜΙΑΝΤΟ και δημιουργούμε ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα στη χώρα
  • Επεκτείναμε το σύστημα τηλε-ελέγχου - τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
  • Βελτιώσαμε τα δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων
  • Υλοποιήσαμε έργα αντπλημμυρικής προστασίας και καθαρισμού των ποταμιών της περιοχής
  • Κατασκευάσαμε και δώσαμε σε χρήση 50 νέες παιδικές χαρές
  • Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας του
  • Ενισχύουμε την αγροτική μας οικονομία, βελτιώνοντας την οδική πρόσβαση στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
  • Προχωράμε σε ολοκληρωμένες επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του δημοτικού οδικού δικτύου, με εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεις

Στο τέλος της ημέρας, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μας αποτελεί τον δρόμο προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας και την ανάδειξη της κοινότητάς μας σε ένα παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης και προόδου. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για ένα καλύτερο αύριο.

Υποδομές
Κοινοποιήστε το: