Τι κάναμε!

Παιδεία & Αθλητισμός

4,51

εκατομμύρια ευρώ

Ενισχύσαμε τις εκπαιδευτικές και αθλητικές υποδομές του Δήμου, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες λειτουργίας τους. Ένας σημαντικός στόχος, που αποτελεί προτεραιότητα για κάθε κοινωνία. Η βελτίωση αυτών των υποδομών έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινότητα και τους κατοίκους του Δήμου, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της εκπαιδευτικής ποιότητας και της μόρφωσης των νέων μας, ενώ διευκολύνει την άσκηση και την υγιεινή ζωή.

Τι κάναμε: Παιδία - Αθλητισμός
  • Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου
  • Συντηρήσεις κτηριακών υποδομών σχολικών μονάδων
  • Κατασκευή 20ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων
  • Νέο διδακτήριο του ΕΝΕΕΓΥΛ Τρικάλων

Με την υλοποίηση της Δράσης «Μικρή Επανάσταση στην εκπαίδευση: Αναδεικνύουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των Ελλήνων του Αύριο…», προσφέρουμε 8.613 κιτ ρομποτικής σε 1821 δημοτικά & γυμνάσια σε 332 Δήμους της χώρας.

  • Κατασκευή νέου κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Πάρκο του Αη Γιώργη
  • Ανακαίνιση Κλειστού Κολυμβητηρίου
  • Αθλητικό Πάρκο στο Καλονέρι
  • Επισκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο
  • Αθλητικό Πάρκο Σωτήρας

Δίνουμε διέξοδο στην τρικαλινή οικογένεια με τα ΚΔΑΠ. Αναβαθμίσαμε και αναδείξαμε τη λειτουργία τους, με πρόσθετα προγράμματα, αύξηση του αριθμού φιλοξενούμενων παιδιών, παροχή εργασίας σε πτυχιούχους, θερινά προγράμματα, νέες δραστηριότητες.

Παιδεία & Αθλητισμός
Κοινοποιήστε το: