Τσιανάκα Βασιλική

Τοπική Κοινότητα Δήμου Τρικκαίων

Τσιανάκα Βασιλική

Μουσικός

Η Βασιλική Τσιανάκα γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Τρίκαλα απ’ όπου και κατάγεται. Είναι απόφοιτος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με ειδίκευση στην εκπαίδευση με μαθησιακές λεκτικές δυσκολίες και πρόσφατα, στον τομέα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του Ε.Κ.Π.Α. Είναι πτυχιούχος Ανωτέρων Θεωρητικών, καθώς επίσης κατέχει και πτυχίο Αρμονίου.

Ενεργό μέλος στους Εθελοντές του Δήμου Τρικκαίων και μέλος της Δημοτικής Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Τρικάλων. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της ειδικότητάς της και ποικίλα στο Κέντρο Δια βίου Μάθησης του Δήμου Τρικκαίων.

Ασχολείται με τον χορό και συμμετέχει ενεργά σε ποικίλες, πολιτιστικές εκδηλώσεις.