Μάγκα Παναγιώτα

Τοπική Κοινότητα Δήμου Τρικκαίων

Μάγκα Παναγιώτα

Διαχειρήστρια Ασφαλίσιμων Κινδύνων

Η Παναγιώτα Μάγκα εργάζεται ως Διαχειρίστρια Ασφαλίσιμων Κινδύνων. Απόφοιτος Γραφικών Τεχνών, συμπληρώνει την ακαδημαϊκή της πορεία, με πτυχία από την Τράπεζα Ελλάδος και την IFAAcademy. Γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, καθώς και την τεχνολογία της πληροφορικής. Επωφελείται επίσης από ποικίλα σεμινάρια και επιδεικνύει εξαιρετική ικανότητα στην αντιμετώπιση προκλήσεων με την εύρεση καινοτόμων λύσεων.

Μεταξύ των προσόντων της συγκαταλέγονται οι διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες της αλλά και η αποτελεσματική οργάνωση χρόνου. Δημιουργικότητα, αισθητική αντίληψη και σχεδιαστική ευφυΐα συνθέτουν τον χαρακτήρα της.

Τη διακρίνει η θετική σκέψη, ο ενθουσιασμός, η όρεξη για δουλειά αλλά και η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη γνώσεων.

Βασικά της ενδιαφέροντα αποτελούν τα ταξίδια, η ζωγραφική, η πεζοπορία, η φωτογραφία, η Οικολογία και ο Εθελοντισμός (συμπεριλαμβανομένων των Εθελοντών Τρικάλων και της Greenpeace).

Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ενασχόληση με τα κοινά, αντιλαμβανόμενη το χρέος να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τόπου μας και στη βελτίωση της πόλης μας, σε όλους τους τομείς της.