Ζάρρα Αικατερίνη

Παληοκάστρου

Ζάρρα Αικατερίνη

Ιδιωτική Υπάλληλος

Η Αικατερίνη Ζάρρα του Σωτηρίου γεννήθηκε στα Τρίκαλα όπου και κατοικεί μόνιμα. Είναι απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος πτυχίου εθελόντριας νοσοκόμας από τον Ερυθρό Σταυρό.

Εργάζεται για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.